Wat is AsbestFoam?


AsbestFoam is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden.
Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast.
Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. Daarmee biedt Asbest Foam een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.


Waarom AsbestFoam gebruiken?


De techniek van AsbestFoam is ontwikkeld om bij het proces van asbestsanering maximale veiligheid te creëren door vezelemissie te reduceren tot vrijwel NUL. Als gevolg hiervan kan een saneringsproces gerealiseerd worden waarbij ruimschoots onder de door de wetgever vastgestelde risicogrenswaarden gesaneerd kan worden. Een resultaat dat bij traditioneel saneren nauwelijks mogelijk is omdat de asbesthoudende bronnen bij onbehandeld wegnemen dan vrijwel onvermijdelijk vezelemissie veroorzaken.

Traditionele methoden van asbestsanering zijn tijdrovend, duur, leiden tot een hoger energieverbruik en veroorzaken een aanzienlijk grotere hoeveelheid asbest vervuild afval als gevolg van het containment. De inherente vezelemissie brengt de noodzaak van intensiever metingen en laboratoriumbewegingen en ingevolge tussentijdse stilstand.

De traditionele methoden van asbestverwijdering leveren een groter veiligheidsrisico op voor de werkers, het publiek en de omgeving en geeft aanzienlijk meer aanleiding tot calamiteiten als gevolg van vezeluitbraak.

Asbest Foam is een 100% biologisch afbreekbaar schuim containment systeem dat ontworpen is om asbest veilig en efficiënt te verwijderen en tegelijkertijd de doorlooptijd te verkorten en kosten ingrijpend te verlagen.

 • Asbest schuim wordt op het gehele oppervlak van de asbestbron aangebracht
 • Er wordt door geschuimd tot het oppervlak geen schuim meer opneemt en het materiaal tot in de kern geïmpregneerd is
 • Asbestvezels worden volledig bevochtigd en ingekapseld, waardoor de vezels zwaarder worden
 • Er wordt voorkomen dat de vezels zich kunnen vrijmaken van de bron en kunnen gaan rondzweven
 • De behandelde vezels kunnen tijdens het gehele proces van sanering, onder alle handelingen, niet meer vrijkomen van de bron.
 • Schuim vormt een afsluitende deken over een oppervlakte en blijft ook hechten aan verticale en omgekeerde horizontale delen zoals plafonds
 • Schuim is goed te zien en reduceert de kans op het missen van onbehandelde plekken
 • Het schoonmaken is veel eenvoudiger

De voordelen van asbestsanering met de Asbest Foam:

 • Ingrijpende reductie van veiligheidsrisico’s door bronopsluiting van de vezel
 • CO2 reductie door ingrijpende vermindering van afval en stroomverbruik
 • De asbest foam producten zijn biologisch afbreekbaar en niet agressief of belastend
 • Aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van het saneringsproces als gevolg van terugschaling van veiligheidsrisicoklasse 2A en 2 met containment naar veiligheidsrisicoklasse 2 buiten containment of 1
 • De saneringskosten worden doorgaans met ca. 50 % gereduceerd
 • Asbest Foam biedt in een aantal gevallen volstrekt nieuwe oplossingen en technieken voor asbestproblemen.

Hoe de Asbest schuim opsluiting werkt

Schuim bestaat uit holle ruimten van water (bellen) die gevormd worden als water gemengd wordt met lucht. Het toevoegen van actieve chemicaliën aan het schuim reduceert de oppervlaktespanning van water wat het formeren van een massa uniforme kleine bellen stimuleert. Deze schuimmassa is stabieler dan het schuim dat ontstaat met de grote bellen zoals bijv. met wasmiddelen ontstaat.
Het Schuim Containment Systeem genereert de meest stabiele schuim structuur die bereikbaar is. Schuim is veel effectiever dan puur water. Indien het schuim op de juiste wijze wordt toegepast kan het in specifieke gevallen veel tijd, moeite en grondstoffen besparen. Het Asbest schuim is zo samengesteld dat het een minimale impact heeft op de omgeving en het veilig is om mee te werken en uiterst effectief is in het immobiliseren en opsluiten van vezels en (fijn)stof.