Onze diensten

Wij staan ervoor in dat wij onze klanten ontzorgen in het gehele proces, vanaf het aanvragen van een inventarisatie rapport tot aan de eindmeting. Wanneer wij het vertrouwen van u krijgen verzorgen wij alles.

Asbest verwijderen

AsbestFoam zorgt ervoor dat het verwijderen in een lichtere risicoklasse uitgevoerd kan worden.

Verbouwen

Wij zijn gecertificeerd sinds 2008 en hebben een vaste ploeg van medewerkers

Slopen

Wij hebben jarenlange ervaring de diverse elementen van het saneren.

Projecten

Hieronder zijn een aantal foto's van de projecten die wij afgerond hebben.

Opname ter plekke

Onze inspecteur komt bij u op locatie een opname doen. De kosten hiervan krijgt u terug bij een opdracht tot sanering.

Laboratoriumonderzoek

Voordat we het asbest kunnen verwijderen, moet er door een onafhankelijk bedrijf een asbestinventarisatierapport opgesteld worden.

Offerte

Aan de hand van deze rapportage maken wij een heldere offerte op maat voor u.

Asbest verwijderen

Het asbest wordt door onze vakmensen verwijderd, vervolgens wordt de ruimte grondig schoongemaakt. Dit gebeurt snel, efficiënt en professioneel. Na een uitgebreide meting wordt de ruimte of het pand weer vrijgegeven.

Veelgestelde vragen

Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest gebruikt in tal van producten. Er zijn 3000 producten bekend die asbest bevatten. Asbesthoudende producten werden toegepast op plaatsen waar de eigenschappen van asbest optimaal konden worden benut. Dus bijvoorbeeld als afdichting in de procesindustrie, in remvoeringen en koppelingen, als wapening in asbestcementproducten en in brandwerende producten.

Asbest heeft een vezelachtige structuur. Het bijzondere daaraan is dat de bundels van vezels makkelijk in de lengte kunnen splijten tot steeds dunnere, naaldvormige vezels, terwijl gelijk blijft. Deze microscopisch kleine vezels kunnen bij inademing tot diep in de longen doordringen. De vezels kunnen ongemerkt in de longen terechtkomen, omdat ze onzichtbaar en reukloos zijn. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels. Het doordringen van asbestvezels in de longen kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals asbestose (verstijving van het longweefsel) en longkanker.

Ja. Alle soorten asbest kunnen bij de mens kanker veroorzaken. Wel is het zo dat de verschillende soorten asbest verschillende soorten kanker kunnen veroorzaken. Voor het uiteindelijke risico is dit echter niet van wezenlijk belang.

Wij gebruiken AsbestFoam. AsbestFoam is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. Daarmee biedt Asbest Foam een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

Wij zijn een Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf

De overheid heeft besloten dat vanaf 2024 asbestdaken verboden zijn in Nederland. Dit geldt alleen voor materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten. Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest voor 2024. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen. Het verwijderen van asbest dient op de juiste manier te gebeuren. De overheid kan zelfs een boete geven als de verwijdering niet goed gebeurd. Om het doel van de overheid in 2024 te bereiken zal er eerst een hele hoop asbest verwijderd moeten worden. Dit klinkt natuurlijk logisch, maar het verwijderen van asbest is heel gevaarlijk. Er komt veel kennis bij kijken en daarom is het saneren van asbestdaken vaak ook redelijk duur. ALS gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf voeren we bij Milieu IJmond bv onze werkzaamheden uit conform de wet-, en regelgeving. Aan het einde van de werkzaamheden wordt er een officiële vrijgave (conform NEN 2990) afgegeven door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. Zo bent u, als opdrachtgever, altijd verzekerd van een correcte en veilige sanering van alle asbesthoudende materialen.

Contact Opnemen